กดเข้าสู่โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อ.เมือง.จ.ระนอง สพม.14 กระทรวงศึกษาธิการ                   

               
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง