สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

บัญญัติ 10 ประการ เป็นลูกน้องให้ได้ใจเจ้านาย

 

บัญญัติ 10 ประการ เป็นลูกน้องให้ได้ใจเจ้านาย

ในฐานะหัวหน้างาน ต้องพบเจอลูกน้องหลากหลายประเภท มีทั้งลูกน้องที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถเพียบพร้อม เป็นทรัพย์สินที่มีค่าของบริษัท และลูกน้องประเภทที่คอยสร้างปัญหา หาเหตุท้าทายหัวหน้างานไม่เวันวัน สร้างความปวดหัวให้เพื่อนร่วมทีมอย่างไม่มีเบื่อหน่าย วันนี้ เรามาดูกันว่าอะไรบ้างที่เป็นคุณสมบัติของลูกน้องที่ดี เป็นที่ไว้วางใจของเจ้านาย และเป็นพนักงานที่บริษัทต้องรักษาไว้

1)      เป็นนักสื่อสารที่ดี เจ้านายต้องการลูกน้องที่สื่อสารได้ชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อเวลามีปัญหา ลูกน้องจะต้องสามารถตอบคำถาม อธิบายถึงที่มาของปัญหา สรุปสาระสำคัญ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขได้อย่างไม่เยิ่นเย้อ

2)      มีแรงจูงใจในการทำงาน พนักงานที่ดีย่อมมีแรงจูงใจสูง และจะไม่ปฏิเสธงานหรือความผิดชอบเพิ่มเติมที่หัวหน้างานหยิบยื่นให้ บางครั้งงานอาจจะยาก แต่ความยากของงาน มักจะมาควบคู่กับความท้าทายความรู้และประสบการณ์

3)      คนทำงานจริงจัง หากเจ้านายหยิบยื่นงานมาให้ ต้องตั้งใจทำงานนั้นให้เสร็จเร็วที่สุดและออกมาดีที่สุด แม้ว่าบางครั้งงานนั้นจะยาก แต่หากเริ่มลงมือทำ แล้วแก้ปัญหาไปพร้อมๆกัน งานจะเสร็จเร็วตามกำหนดเวลา

4)      กล้าตัดสินใจและเป็นคนที่เรียนรู้เร็ว ลูกน้องที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ เรียนรู้ระบบการทำงาน และสามารถผลักดันตัวเองให้มีบทบาทโดดเด่นกว่าคนอื่นๆ เจ้านายมักจะมองเห็นคนกลุ่มนี้อย่างรวดเร็ว

5)      ทำงานเป็นทีมได้ดี หากต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม ในแต่ละทีมต้องการคนที่มีความสามารถในระดับที่ทัดเทียมกัน และสามารถช่วยทีมทำงาน ได้ในหลายๆเรื่องโดยไม่มีการแบ่งแยกว่า ถ้าไม่ใช่งานของตนเองก็จะไม่ทำ

6)      ช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ เมื่อทำงานด้วยกัน บางครั้งเพื่อนร่วมงานป่วย หรือลาพักร้อน แต่มีเหตุการณ์วิกฤติที่จะต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน ลูกน้องต้องแสดงให้เจ้านายเห็นว่ายินดีจะช่วยทำงานแทนเพื่อนด้วยความเต็มใจ

7)      มีจริยธรรม กฎระเบียบบริษัทมีไว้เพื่อให้พนักงานทุกๆคนปฎิบัติตาม ลูกน้องที่ดีไม่ต้องคอยให้หัวหน้างานเปิดคู่มือพนักงาน หรือเปิดสัญญาจ้าง เพื่อถกเถียงกันว่า สิ่งที่กระทำอยู่ถูกหรือผิด และที่สำคัญ จริยธรรมมีเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนต่อคู่ค้าและลูกค้า มีความสำคัญมากๆต่อชื่อเสียงของบริษัท

8)      ให้เครดิตคนอื่นๆเมื่อเขาทำงานได้ดี หากงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งสำเร็จลงด้วยดี ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือแม้แต่เจ้านายเองก็ตาม ต้องไม่ลืมที่จะกล่าวคำขอบคุณ

9)      วินัยดีและตรงต่อเวลา เจ้านายทุกคน ชอบลูกน้องที่มีวินัยการทำงานสูง ตรงต่อเวลา โดยเฉพาะเมื่อต้องนัดลูกค้า ต้องพรีเซนต์งานให้ลูกค้าใหม่หรือมีประชุมสำคัญ

10)   หลีกเลี่ยงการซุบซิบนินทา อย่าซุบซิบนินทา อย่าพูดถึงข่าวลือ ต้องให้ความเคารพกับสิทธิส่วนตัวของเพื่อนร่วมงาน และที่สำคัญ ต้องลุกขึ้นปกป้องความลับของบริษัท ไม่ให้รั่วไหล

หากเพิ่งจะมีเจ้านาย การทำความเข้าใจว่า เจ้านายต้องการอะไร เป็นเรื่องที่ดีและจะช่วยให้ลูกน้องสามารถพัฒนาความสามารถของตัวเองให้ตรงกับความต้องการของเจ้านายได้

view