สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เรียนรู้เพื่อเพื่อพัฒนาตนเอง

วิธีเรียนเก่ง จาก Dr Pop

วิธีเรียนเก่ง จาก Dr Pop        

อ่านต่อ

คุณลักษณะของนักเรียนที่พึงประสงค์

คุณลักษณะของนักเรียนที่พึงประสงค์ 1. เป็นผู้มีความประพฤติดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง ขยันหมั่นเพียร อดทน ซื่อสัตย์ เสียสละ 2. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนในสถานภาพที่เป็นนักเรียน ...

อ่านต่อ

บัญญัติ 10 ประการ เป็นลูกน้องให้ได้ใจเจ้านาย

  บัญญัติ 10 ประการ เป็นลูกน้องให้ได้ใจเจ้านาย ในฐานะหัวหน้างาน ต้องพบเจอลูกน้องหลากหลายประเภท มีทั้งลูกน้องที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถเพียบพร้อม เป็นทรัพย์สินที่มีค่าของบริษัท และลูกน้องป...

อ่านต่อ

ผู้บริหารที่ดีควรเป็นอย่างไร

วันนี้ขอพูดคุยในส่วนของผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารได้ตระหนักถึงการเป็นผู้บริหารที่ดีควรเป็นอย่างไร และทำให้ผู้บริหารทุกท่านประเมินการทำงานของลูกน้องด้วยความยุติธรรมอย่างแท้จริง เรามาดูกันนะครับว่าคุณส...

อ่านต่อ

สอนด้วยหัวใจครู

อ่านต่อ