สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ผลงานวิจัย นางกนกพร สุวรรณี

ผลงานวิจัย นางกนกพร  สุวรรณี

ชื่อเรื่อง              รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปและแอฟริกา 

                        สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 

ผู้ศึกษาค้นคว้า    กนกพร  สุวรรณี

ปีการศึกษา         2558

กดเพื่อดูบทคัดย่อ


Tags :

view