สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ผลงาน นางสาวอรัญญา ไกวัลวณิช

ผลงาน นางสาวอรัญญา  ไกวัลวณิช

ชื่อเรื่อง        รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานธุรกิจ รายวิชาการงานอาชีพ (ง 23101)

                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ชื่อผู้ศึกษา    อรัญญา ไกวัลวณิช

ปีการศึกษา   2558

บทคัดย่อ 

Tags :

view