สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ครูที่ปรึกษาประจำชุมนุม

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
ครูที่ปรึกษาประจำชุมนุมท่านใด สนใจจะจัดอบรมให้เด็ก สามารถมารับเอกสารที่ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หรือดาวน์โหลดจากเว็บโรงเรียน และส่งเอกสารภายใน 24 พ.ย 59 ที่ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ะ
ทั้งนี้ เป็นนโยบายของ ผอ.ที่ประชุมร่วมกับแผนงาน  ---->>>>   เอกสาร 

Tags :

view