สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การลงทะเบียนและติดตามประเมินครูผู้เข้ารับการพัฒนา

การลงทะเบียนและติดตามประเมินครูผู้เข้ารับการพัฒนา

ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.

website : http://www.training.obec.go.th

 ครูที่สมัครอบรม

   1. กรุณา เข้าเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบ ว่า ผ.อ ได้อนุมัติ เรียบร้อยแล้ว

   2.ปริ้นออกมาส่งฝ่ายบุคคล

   3.ไปบันทึกข้อมูลในเอกสารรายงาน บนโต๊ะ ครู จันจิรา อย่างชัดเจน 

เอกสารอธิบาย: กดที่นี่เลย (ไฟลฺ์ใหญ่ รบกวน อาจารย์ต้องเป็นสมาชิก gmail  ด้วยนะคะ)


Tags :

view