สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมวันพระบิดาฝนหลวง

แจ้งคณะครูทุกท่านคะ
ในวันอังคาร ที่14พ.ย60 มีกิจกรรมวันพระบิดาฝนหลวง ปี2560 ที่หอประชุม นร.ที่เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่08.00น.คือนร.ชั้นม.4/4และ4/6 คะ (ใส่ชุดนร.นะคะ)

Tags :

view