สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(พนักงานขับรถยนต์)

ด้วยโรงเรียนพิชัยรัตนาคารจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชัวคราวรายเดือน(พนักงานขับรถยนต์) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Tags :

view