สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการสำนักงานโปรแกรมนานาชาติ


คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ >>   Click to download file.

Tags :

view