สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รูปแบบรายงานผลการปฎิบัติงานและการประเมินตนเองปีการศึกษา 2560

รายงานผลการปฎิบัติงานและการประเมินตนเองปีการศึกษา 2560

PSAR-1.doc

PSAR-2.docx

ตัวอย่างการคำนวณระดับคุณภาพ มาตราฐานที่ 3


                                                                         *16/3/2561*

Tags :

view