สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศ ม.3เดิมที่ไม่มีแผนการเรียน มายืนยันสิทธิ์ ปี 61

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ที่มีศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ปีการศึกษา2561 (เพิ่มเติม)


Click to download file.

Click to download file.

Tags :

view