สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สำหรับนักเรียน ม.1 ที่ยังไม่มีที่เรียน

นักเรียนคนใดยังไม่มีที่เรียน สามารถยื่นความจำนงให้จัดที่เรียนให้ วันที่9-11 เมษายน 2561 เวลา08.30-16.30

ณ ศูนย์ประสานงาน สพม.14

ไม่เว้นวันหยุดราชการ เอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่ ใบปพ.1 ฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสาร

Tags :

view