สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รายงาน*งานกิจกรรมนักเรียน2561 *

ประกาศจากงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เรื่อง กำหนดส่งสรุปงานประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561

เอกสาร 1 : แบบรายงานกิจกรรมชุมนุม 2561 

  เอกสาร 2 :แบบรายงานกิจกรรมเพื่อสังคม 2561

** ขอแก้ไขนะคะ. หน้าปก. รายงานกิจกรรมเพื่อสังคมฯ ให้ใส่ คำว่า. รายงานไปด้วยคะ**

เพื่อความเรียบร้อยและถูกต้องกรุณาดำเนินการ ดังนี้

งานกิจกรรมลูกเสือ

/ เนตรนารี

รายการที่ส่ง

หมายเหตุ

1.รายงานการสอนลูกเสือ( แฟ้มลูกเสือ)

กองละ 1 แฟ้ม

2.แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม (20 ชม.)

 เช็คตั้งแต่ชั่วโมงที่ 1 คือวันที่ 16 พ.ค.61 และชั่วโมงที่ 20 คือวันที่ 27  ก.ย.61

งานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

1.แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม (20 ชม.)

 เช็คตั้งแต่ชั่วโมงที่ 1 คือวันที่ 16 พ.ค.61 และชั่วโมงที่ 20 คือวันที่ 27  ก.ย.61

งานกิจกรรมชุมนุม/ชมรม

1.แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม

   ใช้ 20 ชั่วโมง สำหรับ ม.ต้น

   ใช้ 30 ชั่วโมง สำหรับ ม.ปลาย

 เช็คตั้งแต่ชั่วโมงที่ 1 คือวันที่ 17 พ.ค.61 และชั่วโมงที่ 20หรือ ชั่วโมงที่ 30 (ม.ปลาย) คือวันที่ 27  ก.ย.61

(ให้ครูเพิ่มบางวันเป็น 2 ชั่วโมง)

ครูตัดสินผลในระบบพร้อมบันทึกข้อมูลด้วย

ไม่ต้องพริ้นส่ง

2. รายงานสรุป 1 เล่ม

ฟอร์มอยู่ในเว็ปไซด์ รร.

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

1.รายงานสรุป 1 เล่ม

** ม.ต้น  10 ชั่วโมง

** ม.ปลาย 12 ชั่วโมง

ฟอร์มอยู่ในเว็ปไซด์ รร.

 

การส่งงาน  รับงานจากครูเท่านั้นนะคะ  ไม่รับงานจากนักเรียน  กรุณาลงชื่อส่งด้วยค่ะ

กำหนดส่งงานระหว่างวันที่ 10 – 13  กันยายน  2561 ณ ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

Tags :

view