สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จัดประชุมทำแผนปีงบประมาณประจำปี 2562

โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จัดประชุมทำแผนปีงบประมาณประจำปี 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่/เวลา: 28 – 30 กันยายน 2561 สถานที่: ณ เขาสก เรนฟอเรส รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี 28 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ เขาสก เรนฟอเรส รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายชวนะ คำกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 รวมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน เพื่อเป็นเเนวทางการดำเนินงาน โดยเน้นความถูกต้อง ครอบคลุมตามเเผนที่โรงเรียนวางไว้ ซึ่งเเต่ละกลุ่มงานจะได้เตรียมการจัดสรรงบประมาณทั้งในส่วนการบริหารหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีคุณภาพต่อไป

การประชุมจัดทำแผนปีงบประมาณ ประจำปี 2562(ภาพ).

Tags :

view