สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศแจ้งตารางประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562

         แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ปกครอง

  วันเสาร์ที่ 11 พ.ค. 2562             ภาคเช้า ประชุมเฉพาะผู้ปกครอง ม.1

                                                ภาคบ่าย ประชุมเฉพาะผู้ปกครอง ม.4

   วันอาทิตย์ ที่ 12 พ.ค.2562        ภาคเช้า ประชุมผู้ปกครองพร้อมนักเรียน และตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน ม.2   ม3

                                                ภาคบ่าย ประชุมผู้ปกครองพร้อมนักเรียนและตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน ม.5   ม.6

         

.

Tags :

view