สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

¯   ภาพรวมของโรงเรียน (SCHOOL PROFILE)

 

 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

ชื่อ      โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

ที่ตั้ง     หมู่ที่ 1   ตำบล บางริ้น  ถนนเพชรเกษม  อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง

สังกัด    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  

              สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 

   ประวัติการจัดตั้ง

จากสมุดหมายเหตุรายวันแจ้งว่า ได้เริ่มมีการสอนหนังสือไทยในจังหวัดระนองเป็นครั้งแรก เมื่อ

พ.ศ. 2449 ณ บริเวณโรงพยาบาลเก่าริมคลองสะพานยูง (ข้างโรงเรียนชาติเฉลิมปัจจุบัน)  โดยมีนายออน เนียมคำหอม เป็นครูใหญ่ จนถึง ปี พ.ศ. 2462 พระพิไชยชิณเขตต์ (คอยู่ซิ่น ณ ระนอง) และพระยารัตนเศรษฐี (คอยู่งี่ ณ ระนอง) ได้มอบอาคารบ้านและที่ดินให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนจึงย้ายโรงเรียนมาอยู่ในที่ดินดังกล่าว และได้ขนานนามว่า “โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร” ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนอนุบาลระนองในปัจจุบัน

          ใน ปี พ.ศ. 2483 ได้ย้ายสถานที่ไปอยู่ ณ อาคารซึ่งสร้างใหม่ ณ สนามทุ่งเมรุ (โรงเรียนสตรีระนองในปัจจุบัน) และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนประจำจังหวัดระนอง” สถานที่เดิมได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดระนอง จนกระทั่งอาคารเรียนของโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดระนองชำรุด จึงย้ายนักเรียนโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดระนอง ไปเรียนรวมกับโรงเรียนประจำจังหวัดระนองตามเดิม

          ใน ปี พ.ศ. 2496 ได้แยกนักเรียนสตรีมาเรียนที่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดระนอง และกรมสามัญศึกษาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนระนองพิชัยรัตนาคาร” ครั้งที่สองได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร”   เหมือนปี พ.ศ. 2462

          ในปี พ.ศ. 2513 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม จึงได้ทำการก่อสร้างในเนื้อที่ดิน ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง การก่อสร้างอาคารเรียนสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2514 และในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2514 โรงเรียนได้ย้ายเข้ามาทำการสอน ณ ที่ใหม่นี้

ปัจจุบันโรงเรียนพิชัยรัตนาคารเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 76 ไร่ 2 งาน 96.6ตารางวา เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการจัดชั้นเรียน  คือ  11-11-11 /

8 – 8 - 8  รวมทั้งหมด 57  ห้องเรียน  

view