สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com


           คณะผู้บริหารโรงเรียน

              นายชวนะ      คำกล้า              ผู้อำนวยการโรงเรียน

              นางสาวจรีรัตน์ พิชัยภาพ         รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
              นางสาวจันจิรา เทพมณฑา        รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
         

                       

                                               **************************

view