สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com


           คณะผู้บริหารโรงเรียน

              นายชวนะ      คำกล้า              ผู้อำนวยการโรงเรียน

              นางสาวจรีรัตน์ พิชัยภาพ          รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
              นางสาวจันจิรา เทพมณฑา         รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
                      นางสาวพัดชา  ช่วยปลอด                รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ

                       

                                               **************************

view