สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Sing For King ๙

  • King Of King ๙
  • 22/10/2016
  • 27/10/2016

MV ธ สถิต ณ แดนสรวง

ภาพบันทึกประวัติศาสตร์การรวมพลังร้องเพลง "สรรเสริญพระบารมี" ณ ท้องสนามหลวง

22 ตุลาคม  2559 เวลา  13.00 น. 

สรรเสริญพระบารมี


เพลงพระราชาผู้ทรงธรรม 

view