สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สพฐ.คลอดปฏิทินรับนักเรียนปีการศึกษา59

สพฐ.คลอดปฏิทินรับนักเรียนปีการศึกษา59 

วันที่ 9 กันยายน นายกมล  รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)เปิดเผยว่า


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)กำหนดปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2559 ดังนี้


ระดับก่อนประถมศึกษา    

รับสมัครวันที่ 27 กุมภาพันธ์- 3 มีนาคม 2559

จับสลากวันที่ 13 มีนาคม 2559

ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ วันที่  13 มีนาคม 2559

มอบตัววันที่ 20 มีนาคม 2559

[ประถมศึกษาปีที่ 1

รับสมัควันที่ 6-10 มีนาคม 2559  จับสลากวันที่ 20 มีนาคม 2559  ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเงือนไขพิเศษ วันที่ 20 มีนาคม 2559 

มอบตัว 27 มีนาคม 2559


มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ วันที่ 20-21 มีนาคม 2559 สอบ 23 มีนาคม 2559

ประกาศและรายงานตัว 25 มีนาคม มอบตัว 9 เมษายน 2559  รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไปและใช้คะแนนโอเน็ต รับสมัคร 20-24 มีนาคม 2559 

สอบคัดเลือก 26 มีนาคม 2559  ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 2 เมษายน2559 จับสลากและรายงานตัว วันที่ 3 เมษายน มอบตัววันที่ 9 เมษายน 2559


นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษอื่นๆ สมัคร 20-24 มีนาคม 2559  ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 2 เมษายน มอบวันที่ 9 เมษายน 2559  


โรงเรียนทั่วไป รับสมัคร 20-24 มีนาคม 2559   สอบคัด 3 เมษายน 2559 ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 7  2559 เมษายน

จับสลากประกาศผลและ

รายงานตัว วันที่ 3 เมษายน 2559  มอบตัววันที่ 9 เมษายน โดยนักเรียนต้องยื่นคะแนนโอเน็ต วันที่ 30 มีนาคม 2559

นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้เขตพื้นที่จัดหาที่เรียนให้รับสมัครวันที่ 6-10 เมษายน 2559 ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 17 เมษายน 2559


เลขาธิการกพฐ. กล่าวต่ออีกว่า
มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนชั้นม.3 จากโรงเรียนเดิมให้รายงานตัววันที่ 31 มีนาคม 2559 มอบตัววันที่ 10 เมษายน 2559  รับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ วันที่ 20-21 มีนาคม 2559 สอบวันที่  23 มีนาคม 2559 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 25 มีนาคม 2559 มอบตัว วันที่ 10 เมษายน 2559


นักเรียนที่จบม.3 จากโรงเรียนอื่นรับสมัครวันที่ 20-24 มีนาคม 2559 สอบคัดเลือกวันที่ 27 มีนาคม 2559  ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 3 เมษายน 2559 มอบตัววันที่ 10 เมษายน  นักเรียนทีมีเงื่อนไขพิเศษอื่นๆ รับสมัครวันที่ 20-24 มีนาคม 2559 ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 3 เมษายน 2559 มอบตัววันที่ 10 เมษายน 2559 โดยนักเรียนต้องยื่นคะแนนโอเน็ตวันที่ 30 มีนาคม 2559  
ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์มติชนออนไลน์
*****************************************************************************

Tags :

view