สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

บุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร (พนักงานจัดสวน)   Click to download file.

บุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร (นักการภารโรง)      Click to download file.

บุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร (ครูสอนภาษาญี่ปุ่น)  Click to download file.

บุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร (เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์) Click to download file.

Tags :

view