สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่งนักการภารโรง(จำนวน ๒ อัตรา)  Click to download file.

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์(จำนวน ๑ อัตรา)  Click to download file.

ตำแหน่งครูสอนภาษาญี่ปุ่น(จำนวน ๑ อัตรา)  Click to download file.

ตำแหน่งพนักงานจัดสวน(จำนวน ๑ อัตรา) Click to download file.

Tags :

view