สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศแจ้งนักเรียน ม.1 และ ม.4 (29-30เม.ย.2562) ห้องเรียนทุกห้อง งานปฐมนิเทศ

ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทุกห้องรวมถึงห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศวันที่ 29-30 เม.ย.2562 

                                                                     * การแต่งกายชุดนักเรียนในวันที่ 29 เม.ย. 2562  ชุดพละ ในวันที่ 30 เม.ย. 2562 

                                                * ให้นักเรียนเตรียมอาหารและน้ำดื่ม มาด้วย   

                     

Tags :

view