สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

แจ้งประชาสัมพันธ์ ทางโรงเรียนขอแจ้งนักเรียน ม.4 นัดพบกันเปลี่ยนแปลงเวลา เป็น 14.00 น. ส่วนสถานที่ วันที่ ตามเดิม ในเอกสารที่แจ้งไปแล้ว

แจ้งประชาสัมพันธ์ งานกิจการนักเรียน

แจ้งนักเรียน ม.4 ขอเปลี่ยนแปลงเวลาการนัดพบ

เป็น 14.00 น.พร้อม ลงชื่อ  

สถานที่ศูนย์ราชการ วันจันทร์ที่ 6/5/2562

  ตามเอกสารที่แจ้งไปแล้ว


Tags :

view